Welkom

Onze praktijk

Behandelingen

Afspraken

Spoedgevallen

Folders

Betalingen en overeenkomsten

Tarieven 2019

Wijzigingen Parodontologie 2018

Foto's

Links

Privacy en Cookiestatement, Gebruiksvoorwaarden
Tandheelkundig Centrum Bornebroek en de Boer, tandarts Elst
Tandarts in Elst
Wijzigingen Parodontologie 2018

Wijzigingen parodontale behandelingen per 1 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 veranderen er een aantal zaken rondom parodontale behandelingen. Zo zijn er niet langer verschillende tarieven voor tandartsen en mondhygiënisten en zijn de werkzaamheden conform de nieuwe tariefcodes duidelijk omschreven.

 

Oude situatie 2017

T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist  € 56,48

T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist  € 81,75

T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist  € 108,65

 

T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts  € 75,30

T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts  € 108,65

T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts  € 144,68

 

Nieuwe situatie 2018

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor 2018 wettelijk bepaald dat er geen verschil meer is in het tarief per behandelaar en de omschrijving voor de parodontale behandeling transparant moet zijn voor zowel patiënt als zorgverlener. Dit heeft geleid tot nieuwe tariefcodes en tarieven, plus een specifieke omschrijving welke werkzaamheden tot die tariefcodes behoren:

 

T41 Beperkt consult parodontale nazorg  € 58,02

T42 Consult parodontale nazorg  € 83,99

T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg  € 111,62

T44 Complex consult parodontale nazorg  € 148,64

 

Daar waar wij eerder uw tariefcode vast konden stellen, hebben wij ons nu te houden aan de uitgevoerde werkzaamheden conform de nieuwe omschrijving.

WelkomOnze praktijkBehandelingenAfsprakenSpoedgevallenFoldersBetalingen en overeenkomstenTarieven 2019Wijzigingen Parodontologie 2018Foto'sLinksPrivacy en Cookiestatement, Gebruiksvoorwaarden