De kindertandverzorgende

 

Sinds begin 2021 hebben wij een zeer ervaren mondhygiënist/kindertandverzorgende in de praktijk, Marieke. Zij heeft in 1999 haar diploma mondhygiënist behaald en in 2001 de opleiding Kindertandverzorgende aan Radboud universiteit Nijmegen. Daarna heeft ze vele jaren met name als kindertandverzorgster gewerkt bij JTV mondzorgkids Nijmegen.

 

Wat is een kindertandverzorgende?

 

De kindertandverzorgende is gekwalificeerd om preventieve en kleine curatieve taken van de tandarts over te nemen. 
Dit garandeert u de beste zorg en de meest kindvriendelijke behandeling.

De zorg voor het melkgebit is uiterst belangrijk voor het krijgen van een gezond blijvend gebit. Door kinderen van jongs af aan op een juiste wijze met de tandarts/mondhygiënist kennis te laten maken is er geen sprake meer van angst voor de tandarts/mondhygiënist zoals nog vele volwassenen kunnen ervaren. De behandeling van de kinderen vergt veel tijd en aandacht.

Wat doet de kindertandverzorgende:

 • Kindvriendelijke aanpak.
 • Geduldige en vriendelijke uitleg.
 • Snelle en effectieve herkenning en behandeling van problemen in het kindergebit.
 • Voorkoming van gaatjes.
 • Behandeling met fluoride en verzegeling van kiezen.
 • Het in opdracht van een tandarts uitvoeren van preventieve en eenvoudige restauratieve behandelingen in het melkgebit.
 • Het geven van anesthesie
 • Het in opdracht van een tandarts uitvoeren van (eenvoudige) extracties in het melkgebit.

 

Wat is een mondhygiënist?

 

Een mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg.
Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).

De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Voor de mondhygiënist is in de wet het deskundigheidsgebied omschreven.

 

De titel mondhygiënist is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist. 

Wat doet een mondhygiënist?

De taken die de mondhygiënisten uitvoeren zijn in eerste instantie gericht op preventie: het voorkomen van cariës (gaatjes in tanden en kiezen) en tandvleesaandoeningen. Daarnaast voeren zij ook curatieve (genezing) werkzaamheden uit, zoals behandelingen aan het tandvlees.

Voorbeelden van werkzaamheden zijn:

 • Het uitvoeren van een mondonderzoek. Hierbij screenen wij uw gebit op tandheelkundige afwijkingen en stellen we een passend behandelplan op.
 • Het geven van uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect van voedingsgewoonten, roken en afwijkend mondgedrag op het gebit.
 • Het geven van uitgebreide voorlichting en instructie over gebitsverzorging.
 • Het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging, waarbij plaque, tandsteen en aanslag worden verwijderd.
 • Het uitvoeren van preventieve behandelingen waaronder het aanbrengen van gebitsbeschermende middelen (bijv. fluoride).
 • Het aanbrengen van een ‘laklaag’ op (pas doorgebroken) tanden en/of kiezen (het sealen).
 • Daarnaast is in de Wet BIG geregeld dat de mondhygiënist, in opdracht van de tandarts, anesthesie (verdoving) mag geven.